Sisukord

Lained, kuhu te tõttate —

Lained, kuhu te tõttate
ojakeses sulisedes,
päikese vastu hüpates,
lillelisel kaldal vulisedes?

Meresse meie tõttame,
tantsime kuldse päikese ees
taeva ääre all sinades,
kadudes uduvinades.