Sisukord

Külm.

Mets härmatises surnuvaik,
koit idas veripunane,
Lehk põhjast — tuleleil on see!
Loom koiduvalgel kisendab,
hunt, põder, metskits ägavad.
Puu väriseb...
siis naksatab —
külm plaksatab,
siis jällegi kõik surnuvaik...
kõik metsapaik...
koit idas veripunane...